I

Demografia

Počet obyvateľov k 31.12.2022

spolu 399

muži 208

ženy 191

Predproduktívny vek (0-14) spolu: 74

Produktívny vek (15-54) ženy: 102
Produktívny vek (15-59) muži: 135

Poproduktívny vek (55+Ženy, 60+Muži) spolu: 90

Národnostná štruktúra : slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : evanjelická cirkev augsburského vyznania a rímskokatolícka cirkev.

Vývoj počtu obyvateľov : stúpajúca tendencia

 

OBEC VYŠNÁ VOĽA

Obec Vyšná Voľa
Vyšná Voľa 89
086 21  Lukavica

Starosta obce: Ing. Ján Evin

IČO: 00322717
DIČ: 2020624782

Telefón obecný úrad: 054/4797 222
Telefón starosta obce: 0915 849 095

Email: obecvysnavola@centrum.sk
Web: www.vysnavola.sk

ÚRADNÉ HODINY

 Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00
Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

 

© Obec Vyšná Voľa

Free Joomla templates by L.THEME